<div align="center"> <h1>PARABELLUM: Polsko-niemiecki konflikt zbrojny 1939-1945</h1> <h3>PARABELLUM: Polsko-niemiecki konflikt zbrojny 1939-1945. Serwis poświęcony jest walce zbrojnej jaką toczyły między sobą dwa narody -- polski i niemiecki -- w latach 1939-1945. Jest to witryna o dwóch państwach, które jako jedyne w najkrwawszej z wojen str</h3> <p>Parabellum, II Wojna Światowa, Druga Wojna Światowa, wojna, war, konflikt, conflict, Holocaust, bitwy, battle, operacje, operations, III Rzesza, II Rzeczpospolita, Wojsko Polskie, Wojsko Polskie 1939, Polish Army 1939, Wehrmacht, wehrmacht, Waffen SS, Wor</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.strony.wp.pl/wp/pbellum/" rel="nofollow">www.strony.wp.pl/wp/pbellum/</a></p> </div>